showcase

27-09-2019

 

Op donderdag 26 september is de nieuwe leerlingcommissie gekozen voor het schooljaar 2019-2020.

De leerlingcommissie bestaat dit jaar uit:

-Amelie (groep 5)

-Elia (groep 6)

- Olivia (groep 7)

-Zara (groep 8)

Samen met juf Lisanne komen zij een aantal keer per jaar bij elkaar, om te praten over allerlei zaken die de school en de leerlingen bezighouden.

 

 

27-09-2019

 

Vorige week waren de leerlingen van groep 7 en 8 op schoolkamp van woensdag t/m vrijdag en de groepen 3 t/m 6 zijn op schoolreis geweest donderdag 19 september.

We hebben heerlijk weer getroffen en gezellige dagen gehad met elkaar! De foto's kunt u op de site vinden onder het kopje 'foto'.

07-05-2019

 

Beste ouders/verzorgers,

Op zaterdag 22 juni organiseren we een zomerfeest op school. Dit wordt gehouden van 13:00 tot 18:00. We hebben voor dit feest uw hulp heel hard nodig! We hebben mensen nodig die willen helpen met het verkopen van hamburgers, poffertjes en ijsjes, willen schminken, willen assisteren bij spelletjes zoals sjoelen, blikgooien en knuffeltrekken. Verder hebben we assistentie nodig bij het rad van avontuur, het 100 nummerbord en de talentenshow . Het belooft een hele leuke, gezellige dag te worden. Maar zonder uw hulp kan dit feest helaas niet doorgaan. Als u bijvoorbeeld een gedeelte van de dag kunt/wilt helpen, is dat ook al heel fijn! Geef u snel op, maar graag voor 21 mei a.s. Opgeven kan via het inschrijfformulier in de hal of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.l

 

      

25-05-2019

 

Deze kanjers van de Bommelschool hebben afgelopen week de avondvierdaagse gelopen. Knap gedaan!

 

18-04-2019

 

Afgelopen maandag, 15 april, was het zover: inspectiebezoek op de Van Bommelschool.

Dit inspectiebezoek was een informatief onderzoek. In feite kwam de inspectie kijken naar passend onderwijs en hoe dat hier op school is vormgeven. De bevindingen komen in een landelijk rapport.

Dit zijn de bevindingen van de inspecteur in het kort: op de van Bommelschool is sprake van een goede visie op en inzicht in passend onderwijs. Daarbij is er ook transparantie in de verantwoording van de financiële middelen daaromtrent.

De inspecteur spreekt over maatwerk op deze school en dat in combinatie met hoge ambities is een moeilijke combinatie. Daarbij wordt dit gedaan in combinatieklassen van 3 groepen: heel knap!

De inspecteur heeft een sterk gedeelde visie in het team gezien, ervaringen en expertise worden gedeeld. Teamleden spreken allen over heldere en korte communicatielijnen.

Er heerst een sterk pedagogisch klimaat. De inspectie ziet een hoge kwaliteitsnorm.

De plannen in het leerlingvolgsysteem zijn doelgericht, de analyse van bijvoorbeeld de toetsen is niet alleen duidelijk maar er is ook diepgang.

Tevens zijn er mooie resultaten en mooie tevredenheidspeilingen.

De inspectie is zeer positief en ziet goede argumenten en redenen om de officiële waardering  ‘goed’ aan te gaan vragen.

U begrijpt dat wij trots zijn op dit resultaat, maar diep in ons hart ook niet anders hadden verwacht!

Welkom

Welkom op de site van de Burg. Van Bommelschool. Deze site is bedoeld voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. De school is gelegen in het buurtschap Blaaksedijk en telt momenteel ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Sinds 20 mei 2008 zijn wij een daltonschool. Binnen het daltononderwijs staan vijf pijlers centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken

De Hoeksche School

De Burgemeester Van Bommelschool is een onderdeel van stichting de Hoeksche School.

    https://dehoekscheschool.nl/

Nieuwe Folder

knipnieuwefolder