showcase

22-11-2019

’En wij verlengen, zonder enige vorm van twijfel, en met veel plezier na deze fijne dag op de Van Bommelschool, uw licentie met de maximaal toegestane periode van 5 jaar, gefeliciteerd!’

Met die woorden sloot de dalton visitatiecommissie het bezoek aan onze school afgelopen woensdag af. En het was een fijne dag!


We zijn de dag gestart met een gesprek met bovenschools manager Pierre den Hartog, directeur van het Samenwerkingsverband. Hij sprak lovende woorden over de Van Bommelschool, noemde bijvoorbeeld dat de school bekend staat om de hoge/goede resultaten maar ook en vooral om het sterke sociale klimaat. Tevens werd door hem benoemd dat er veel tijd binnen het team wordt besteed aan professionalisering. De Bommelschool staat er goed op bij het bestuur!


Vervolgens begonnen de klassenbezoeken. In alle groepen liepen de visiteurs rond en stelden vooral veel vragen aan leerlingen. En de leerlingen lieten met veel plezier zien hoe de gang van zaken op school is, zelfs leerlingen die nog maar net op school zijn!


Na een gesprek tussen de visiteurs en ouders en later met de leerlingcommissie kregen we terug te horen dat de school en het team grote complimenten kregen. De kwaliteit- en leerlingzorg staan als een huis, afspraken worden nagekomen en er wordt laagdrempeligheid ervaren. Wat vooral sterk naar voren kwam is dat iedere leerling zich erg gezien en gewaardeerd voelt.

Er waren dus complimenten voor de leerkrachten en directie én voor het feit dat alles wat op papier staat beschreven ook daadwerkelijk terug te vinden is in de praktijk.


Kortom, een heel geslaagde dag, een bevestiging voor het hele team en een warm gevoel dat er zoveel complimenten voor ons waren.


Wij willen dit graag met u delen, juist omdat u voor onze school heeft gekozen en een voor ons heel belangrijk onderdeel bent van de pedagogische driehoek: ouder, kind en school.

Dus onze dank gaat naar u allen en naar iedereen die specifiek betrokken was bij deze dag én bij alle complimenten en succeswensen: heel hartelijk bedankt!

 

11-11-2019

 

SINTERKLAASFEEST BURG. VAN BOMMELSCHOOL

Op 5 december a.s. vieren we weer sinterklaasfeest op de Burg. Van Bommelschool te Blaaksedijk vanaf 8.45 uur. Zoals op onze school gebruikelijk is, worden hierbij ook alle peuters uit de buurt uitgenodigd. De peuters mogen dan bij de Sint komen en krijgen een klein cadeautje.

Om 8.45 uur komt Sint aan op school en ook uw kind is van harte welkom om hem samen met de andere kinderen op te wachten. Daarna gaan we allemaal naar binnen en vindt aansluitend het peutergedeelte van het feest plaats. Dit zal ongeveer een half uur duren.

We zouden het erg leuk vinden als u er die ochtend met uw peuter bij wilt zijn. Wel weten we graag van tevoren of u van plan bent te komen. Dit om te voorkomen dat Sint onnodig veel cadeautjes meeneemt voor kindjes die niet aanwezig zijn.

Bij voorbaat dank en tot ziens op het Sinterklaasfeest!!

PS: Mocht u geen peuters meer hebben, geeft u deze brief dan aan iemand die dat wel heeft?

 

Wilt u uiterlijk 28 november laten weten of u met uw kind de Sint zal bezoeken op de Bommelschool?

Dit kan per e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                              

04-11-2019

 

Wij willen jullie uitnodigen om op zaterdag 9 november 2019 samen met de kinderen van de Van Bommelschool Sint Maarten vieren.

Alle kinderen uit de wijk kunnen met hun lampion om 18.30u verzamelen op het schoolplein om van daaruit in kleine groepjes langs de deuren te gaan.

Dan zullen we rond 19.45u weer richting het schoolplein gaan om daar gezamenlijk met de kinderen van de Van Bommelschool tegen een kleine vergoeding te genieten van wat drinken met wat lekkers.

We vragen van u of u misschien iets moois van uw voortuin wilt maken zodat de kinderen weten dat ze bij u welkom zijn aan de deur.

Mocht u verhinderd zijn, kunt u een rood kaartje op de deur hangen, dan zullen de kinderen aan uw deur voorbij gaan.

Graag tot zaterdag 9 november om er in de buurt een gezellig feest van te maken!

Namens de OR van de Van Bommelschool

 

08-11-2019

 

Afgelopen vrijdag heeft groep 3/4/5  vlaflip gemaakt. Het was niet alleen leuk en lekker, maar ook leerzaam. We hebben een filmpje gekeken over waar vla nu eigenlijk vandaan komt. Ook hebben we geleerd om hoeveelheden eerlijk te verdelen. Groep 4 kreeg bijvoorbeeld de meeste vla, omdat in deze groep de meeste kinderen zitten.

 

27-09-2019

 

Afgelopen donderdag was de informatieavond. Er werden presentaties gegeven door de leerlingen over bijvoorbeeld: het programma BOUW!, de schooltuin, STER van de maand etc. 

Ook was er een algemeen praatje: over het nieuwe schooljaar, de nieuwe methodes, het kwaliteitenspel, de MR en OR en de sportcommissie. 

Welkom

Welkom op de site van de Burg. Van Bommelschool. Deze site is bedoeld voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. De school is gelegen in het buurtschap Blaaksedijk en telt momenteel ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Sinds 20 mei 2008 zijn wij een daltonschool. Binnen het daltononderwijs staan vijf pijlers centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken

De Hoeksche School

De Burgemeester Van Bommelschool is een onderdeel van stichting de Hoeksche School.

    https://dehoekscheschool.nl/

Nieuwe Folder

knipnieuwefolder