tsoDe Bommelschool heeft kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staan en wil ook een zo hoog mogelijke kwaliteit nastreven tijdens de TSO. Om deze reden wordt de overblijf met een vast team van medewerkers. Zij sluiten een vrijwilligersovereenkomst af met de school en aan hen worden ook bepaalde eisen gesteld: er wordt affiniteit en/of ervaring met kinderen van hen verwacht en zij hebben reeds scholing gevolgd in het kader van de TSO of zijn bereid dit in de toekomst te doen. Per maximaal dertig kinderen zullen twee vaste overblijfteamleden aanwezig zijn voor de kinderen. Er wordt gewerkt met een vaststaand rooster, dit is duidelijker voor de kinderen. Het TSO-team wordt aangestuurd door een TSO-coördinator, Kim van Daalen.

Aanmelding

Kinderen dienen officieel te worden aangemeld via het inschrijfformulier: hierop kan worden aangegeven op welke dagen het kind over gaat blijven of dat het kind incidenteel over gaat blijven.

Inschrijfformulier is op te vragen en in te leveren TSO-coördinator, Kim van Daalen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Kosten

Per keer dat een kind overblijft dient €1,50 te worden betaald. Er wordtgewerkt met strippenkaarten van €22,50 (15 keer) of van € 30,00 (20 keer)overblijven. Deze strippenkaarten zijn s'ochtens, op overblijfdagen, een kwartier voor schooltijd verkrijgbaar en staan op naam van het kind of het gezin.

Indien er sprake is van vaste overblijfdagen, dan kan er ook per kwartaal, half jaar of per jaar giraal worden betaald. Dit is iets goedkoper dan losse strippenkaarten. De betalingen dienen dan giraal te worden overgemaakt op het rekeningnummer NL17RABO0117873276stg. schoolfonds obs. Burg. van Bommelschool.

Per kwartaal: ( augustus,1ste van de maanden november, februari en mei )
  1 kind 2 kinderen 3 kinderen
1 dag/week € 13.50 € 26.50 € 38.00
2 dagen/week € 27.00 € 52.00 € 76.00
3 dagen/week € 40.50 € 87.00 € 114.00
4 dagen/week € 54.50 € 104.00 € 152.00Per half jaar: ( augustus, 1ste van de maand januari )
  1 kind 2 kinderen 3 kinderen
1 dag/week € 26.50 € 51.50 € 75.50
2 dagen/week € 53.00 € 103.00 € 151.00
3 dagen/week € 79.50 € 154.50 € 226.50
4 dagen/week € 106.00 € 206.00 € 302.00Per jaar: ( augustus )
  1 kind 2 kinderen 3 kinderen
1 dag/week € 52.00 € 102.00 € 150.00
2 dagen/week € 104.00 € 204.00 € 300.00
3 dagen/week € 156.00 € 306.00 € 450.00
4 dagen/week € 208.00 € 408.00 € 600.00

 

Af- en aanmelden kan tot ’s ochtends 8.45. 

De Bommelschool wil de opvang van kinderen zo goed mogelijk organiseren en dat betekent dat kinderen niet onverwacht bij vriendjes of vriendinnetjes kunnen gaan eten tussen de middag. Ouders weten hierdoor exact waar hun kind is tussen 12.00 en 13.00 en weten ook wie er bij hen aanwezig is tussen de middag.