De Burgemeester van Bommelschool is een kleine school, gelegen in het buurtschap Blaaksedijk. De school telt momenteel ongeveer vijftig leerlingen. Vanwege de grootte van de school wordt er gewerkt met combinatiegroepen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). 

 

Team 2022-2023

  

Dit schooljaar werken er acht vaste medewerkers op de Burgemeester Van Bommelschool. Volg de link voor een overzicht van de namen van de leerkrachten en de groep waarin zij werkzaam zijn.