Ouderparticipatie

De rol en positie van ouders op scholen wordt belangrijker. Veel ouders zetten zich in voor de school van hun kinderen: in het openbaar onderwijs zijn dat er ruim 159.000. Dit komt overeen met 2400 fulltime arbeidsplaatsen. Ouders leveren daarmee een belangrijke en omvangrijke bijdrage aan het functioneren van de school. Er wordt wel eens gezegd dat het onderwijs bijna niet meer zonder de hulp van ouders kan.
Er zijn verschillende vormen van ouderparticipatie: hand- en spandiensten, onderwijshulp binnen en buiten de les en deelname aan ouder- of medezeggenschapsraad. De Burgemeester van Bommelschool doet een beroep op ouders om hun onderwijstaak zo goed mogelijk te vervullen. Ouderparticipatie is niet meer weg te denken uit de school. Gelukkig is er binnen onze school een lange traditie met betrekking tot de activiteiten die ouders op school ontplooien. De wijze waarop ouderparticipatie wordt ingevuld wordt hieronder beschreven.

Informatie MR&OR

Algemeen MR

De link hieronder geeft informatie en tips voor alle ouders die actief zijn op school, in het bijzonder voor de medezeggenschapsraad.

Klik hier

Algemeen OR

De link hieronder geeft informatie en tips voor alle ouders die actief zijn op school, in het bijzonder voor de georganiseerde ouders in ouderraden, ouderverenigingen en oudercommissies.

Klik hier