Beste lezer,

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de Bommelschool en het team.

Na een carrière in het personeelsvak ben ik in 2005 overgestapt naar het basisonderwijs. Gestart in de bovenbouw bij De Zevensprong in Oud-Beijerland en gevolgd door de middenbouw bij de Bommelschool (vanaf 2007).

Ik combineer het lesgeven inmiddels met RT-werk voor de zorgleerlingen uit de groepen 3 t/m 8 (met name op het gebied van spelling, rekenen en technisch lezen) en met het begeleiden van de plusleerlingen. Verder coach ik (nieuwe) leerkrachten.

Vanaf het eerste moment dat ik hier werk ben ik lid van de medezeggenschapsraad. En sinds 2017 ben ik lid van de GMR en de OPR. Het is zinvol en prettig om ook op die manier met het onderwijsbeleid bezig te zijn en op een andere manier in contact te zijn met collegae uit het veld en diverse ouders.

Een goede samenwerking met ouders vind ik belangrijk. Met een paar Bommel-ouders heb ik jaren geleden de sportcommissie opgestart en dat is ontzettend leuk uitgepakt. We hebben op onze school enthousiaste en sportieve leerlingen (en ouders) die graag deelnemen aan allerlei sportactiviteiten. Ook op andere gebieden zijn ouders actief betrokken (OR, MR, klassenouders) wat ook door de leerlingen enthousiast ontvangen wordt.

Op de Bommelschool hebben wij een gedreven, voortvarend en zeer betrokken team, dat gaat voor de zorg van ieder kind!

Binnen onze school hangt een prettige sfeer waar we niet alleen leren, maar ook kunnen lachen en met respect met elkaar omgaan.

Ik zet me in voor een omgeving en een sfeer waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn. Ik help kinderen te ontdekken hoe zij zich kunnen ontplooien en hoe zij functioneren in een wereld met anderen.