Beste lezer,

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in de Bommelschool en het team.

Na een carrière in het personeelsvak (HR) ben ik in 2005 overgestapt naar het basisonderwijs. Gestart in de bovenbouw bij De Zevensprong in Oud-Beijerland en gevolgd door de middenbouw bij de Bommelschool (vanaf 2007).

Na een periode van lesgeven ben ik mij meer gaan bezighouden met de zorgleerlingen van de school; verrijking, verdieping voor leerlingen die meer aan kunnen en verlengde instructies voor leerlingen die onderdelen lastig blijken te vinden. Daarbij ben ik (mede vanuit de rol van kwaliteiscoördinator – voorheen intern begeleider genoemd) coach/beeldbegeleider van (nieuwe) leerkrachten. Ik ben leesspecialist op school en in die hoedanigheid heb ik regelmatig overleg met externe leesdeskundigen. Sinds 2022 ben ik daarbij stagecoördinator/schoolopleider en kan ik van betekenis zijn voor de aankomende leerkrachten. Op bovenschools niveau neem ik deel aan werkgroepen en beoordeel ik startende onderwijsondersteunende medewerkers en leerkrachten in het DHS-onderwijs. Los van dit alles coach ik als zelfstandig ondernemer mensen in het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Vanaf het eerste moment dat ik hier werk ben ik lid van de medezeggenschapsraad. In de periode 2017-2022 ben ik lid van de GMR en de OPR geweest. Het is zinvol en prettig om ook op die manier met het onderwijsbeleid bezig te zijn en op een andere manier in contact te zijn met collegae uit het veld en de diverse betrokken ouders.

Een goede samenwerking met ouders vind ik belangrijk. Met een paar Bommel-ouders heb ik jaren geleden de sportcommissie opgestart en dat is ontzettend leuk uitgepakt. Alice heeft dit overgenomen. Mede door haar hebben we op onze school enthousiaste en sportieve leerlingen (en ouders) die graag deelnemen aan allerlei sportactiviteiten. Ook op andere gebieden zijn ouders actief betrokken (OR, MR, klassenouders) wat ook door de leerlingen enthousiast ontvangen wordt. Iets waar we trots op zijn! Net als op de samenwerking met HWL en onze groene tuin waar Marjolijnzich met hart en ziel voor inzet. 

Binnen onze school hangt een prettige sfeer waar we niet alleen leren, maar ook kunnen lachen en met respect met elkaar omgaan.Op de Bommelschool hebben wij een gedreven, voortvarend en zeer betrokken team, dat gaat voor de zorg van ieder kind! Startende leerkrachten voelen zich welkom en ervaren de ontwikkelingsgerichte cultuur waarbij rekening gehouden wordt met persoonskenmerken en de onderwijsbehoeften. 

Ik zet me graag in voor een omgeving en een sfeer waarbij volwassenen en kinderen zichzelf kunnen zijn. Ik help zowel kinderen als het onderwijspersoneel graag te ontdekken hoe zij zich kunnen ontplooien en hoe zij kunnen functioneren in een dynamische wereld.

Graag tot ziens op de Bommelschool!