In het schooljaar 2004-2005 hebben de leerkrachten van de Burg. van Bommelschool onderzocht welke alternatieven er binnen het onderwijs te vinden zijn om nog beter aan te kunnen sluiten bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen. In de tweede helft van dat jaar hebben enkele studiedagen plaats gevonden waarin de leerkrachten zich georiënteerd hebben op een aantal zogenaamde ‘conceptscholen’. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan Montessorischolen, Jenaplanscholen of Daltonscholen.
Door deze voorlichting en door een bezoek aan een Daltonschool is gebleken dat de manier waarop wij inhoud gaven aan ons onderwijs, heel dicht naast het Daltononderwijs lag. De voor ons nog onbekende aspecten van het Daltononderwijs spraken alle leerkrachten in sterke mate aan en sloten goed aan bij onze huidige onderwijsvorm.
Nadat het team zich nader had verdiept in het Daltononderwijs en nadat ook een ‘Daltonspecialist’ van de CED onze school bezocht had, kwamen wij met elkaar tot de conclusie dat we graag in de richting van het Daltononderwijs verder zouden willen. Nadat dit aan de MR voorgelegd en met hen besproken is, hebben wij besloten ons vanaf het schooljaar 2005-2006 te gaan ontwikkelen richting Daltononderwijs.

Alleen onderwijsinstellingen met een Daltonlicentie mogen zich Daltonschool noemen. Dat is niet zomaar een stukje papier. Het behalen van de Daltonlicentie is een intensief proces waarbij scholen stap voor stap het onderwijs en de inrichting van de school aanpassen. Daarbij worden ze regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.


Alle erkende Daltonscholen zijn lid van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Ook onderwijsinstellingen die Daltonschool willen worden, dienen lid te zijn. De Burg. van Bommelschool is dus ook lid van de Nederlandse Daltonvereniging, waarmee zij zich “Daltonschool in ontwikkeling” mag noemen