logoBSO

De Burgemeester Van Bommelschool verzorgt in samenwerking met Siemenotje de buitenschoolse opvang. De opvang vindt, vanwege de kleinschaligheid van de school, niet binnen de school plaats.