showcase

22-11-2019

’En wij verlengen, zonder enige vorm van twijfel, en met veel plezier na deze fijne dag op de Van Bommelschool, uw licentie met de maximaal toegestane periode van 5 jaar, gefeliciteerd!’

Met die woorden sloot de dalton visitatiecommissie het bezoek aan onze school afgelopen woensdag af. En het was een fijne dag!


We zijn de dag gestart met een gesprek met bovenschools manager Pierre den Hartog, directeur van het Samenwerkingsverband. Hij sprak lovende woorden over de Van Bommelschool, noemde bijvoorbeeld dat de school bekend staat om de hoge/goede resultaten maar ook en vooral om het sterke sociale klimaat. Tevens werd door hem benoemd dat er veel tijd binnen het team wordt besteed aan professionalisering. De Bommelschool staat er goed op bij het bestuur!


Vervolgens begonnen de klassenbezoeken. In alle groepen liepen de visiteurs rond en stelden vooral veel vragen aan leerlingen. En de leerlingen lieten met veel plezier zien hoe de gang van zaken op school is, zelfs leerlingen die nog maar net op school zijn!


Na een gesprek tussen de visiteurs en ouders en later met de leerlingcommissie kregen we terug te horen dat de school en het team grote complimenten kregen. De kwaliteit- en leerlingzorg staan als een huis, afspraken worden nagekomen en er wordt laagdrempeligheid ervaren. Wat vooral sterk naar voren kwam is dat iedere leerling zich erg gezien en gewaardeerd voelt.

Er waren dus complimenten voor de leerkrachten en directie én voor het feit dat alles wat op papier staat beschreven ook daadwerkelijk terug te vinden is in de praktijk.


Kortom, een heel geslaagde dag, een bevestiging voor het hele team en een warm gevoel dat er zoveel complimenten voor ons waren.


Wij willen dit graag met u delen, juist omdat u voor onze school heeft gekozen en een voor ons heel belangrijk onderdeel bent van de pedagogische driehoek: ouder, kind en school.

Dus onze dank gaat naar u allen en naar iedereen die specifiek betrokken was bij deze dag én bij alle complimenten en succeswensen: heel hartelijk bedankt!

 

Welkom

Welkom op de site van de Burg. Van Bommelschool. Deze site is bedoeld voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. De school is gelegen in het buurtschap Blaaksedijk en telt momenteel ongeveer 50 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Sinds 20 mei 2008 zijn wij een daltonschool. Binnen het daltononderwijs staan vijf pijlers centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken

De Hoeksche School

De Burgemeester Van Bommelschool is een onderdeel van stichting de Hoeksche School.

    https://dehoekscheschool.nl/

Bommel-brochure