Het team bestaat uit 7 enthousiaste medewerkers. Alle teamleden hebben ook lesgevende taken.

Groepsindeling 2020-2021

Groep 1/2 Annette Stolk & Esther van Burg

Groep 3/4/5 Sandra van Dien, Monique Hardon & Esther van Burg

Groep 6/7/8 Rainier van Gilst & Marjolijn van Unen

Directeur/Ib

Marjolijn van Unen 

Ondersteuning/RT

Monique Hardon

Louis Schilperoord

Alice de Jong

Wanneer een leerkracht ziek is of bijzonder verlof heeft, proberen we altijd eerst binnen het team een oplossing te zoeken.

Evenals vorige schooljaren werkt de Burgemeester Van Bommelschool samen met opleidingen voor leerkrachten basisonderwijs (Pabo). Mogelijk zullen er in één of meerdere groepen stagiairs van een lerarenopleiding te vinden zijn. Zij geven lessen en proberen met hulp van de leerkracht het vak onder de knie te krijgen. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor de kinderen en houdt ook toezicht.
Ook is het in sommige gevallen mogelijk dat er een ander soort stage wordt gedaan in onze school, bijv. een snuffelstage door een middelbare scholier.

Over het gehele cursusjaar worden studiemiddagen voor de leerkrachten georganiseerd.Het kan voorkomen dat hierdoor de leerlingen geen les hebben. U wordt hier natuurlijk ruim van te voren van op de hoogte gebracht.
De data voor deze studiedagen staan gepland in de jaarkalender die achterin deze schoolgids is opgenomen.
Zoals reeds in het vorige hoofdstuk vermeld, is de Burgemeester Van Bommelschool sinds mei 2008 een officieel erkende daltonschool. Tijdens de studiemiddagen kunnen er diverse thema´s zijn:

  • verbeteren rekenen;
  • instrument sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong;
  • handelingsgericht werken.

 

Binnen de school zijn enkele leerkrachten opgeleid tot vakleerkracht bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn er enkele leerkrachten opgeleid tot gedragsspecialist. 

Tevens is onze directeur, Marjolijn van Unen, erkend IKC-directeur.